ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 10 χρόνια λειτουργίας στο Τραπεζικό σύστημα του τόπου, υλοποίησε το όραμα των Ιδρυτών και της Διοίκησής της για τη δημιουργία μιας Τράπεζας διαφορετικής, που να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εμπορικές Τράπεζες.

Μιας Τράπεζας ευέλικτης, που επιλύει τα χρηματοοικονομικά προβλήματα των μελών της με ευελιξία, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και διαφάνεια, και παρέχει προϊόντα σχεδιασμένα με βάση τις συνθήκες της Τοπικής Αγοράς.

Η Τράπεζα σήμερα δραστηριοποιείται σε όλες τις κύριες τραπεζικές εργασίες, καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις, εμβάσματα, εγγυητικές επιστολές, χρηματιστηριακές εργασίες, ασφάλειες και συνεχώς αναπτύσσει νέες δραστηριότητες.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας γνωρίζοντας πολύ καλά ως τοπική Τράπεζα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έχει σαν στόχο να στέκεται δίπλα στους κατοίκους προσφέροντας τους σύγχρονα, ανταγωνιστικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους τραπεζικά προϊόντα, προάγοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • ΔιεύθυνσηΚολοκοτρώνη, Καρδίτσα, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο2441040099